MOED, STORM EN LIEFDE

THE HEART IS A REBEL

LE CŒUR EST REBELLE

directed by Klaas Bense

Berthe Morisot

U kunt de film gratis bekijken op de volgende website:   |  You can watch the film for free on the following website: |  Vous pouvez voir le film gratuitement sur le site suivant:   www.rivafilm.com

In een tijd waarin het ondenkbaar was voor een vrouw om een carrière na te streven volgde Berthe Morisot moedig haar passie. Zij werd als schilder een van de grondleggers van het impressionisme. Zij was de enige vrouw onder hen. Haar mannelijke collega's zijn wereldberoemd geworden, namen als Monet, Degas, Pissarro, Sisley en Renoir. Berthe Morisot is echter relatief onbekend gebleven.

At a time when it was inconceivable for a woman to pursue a career, Berthe Morisot courageously followed her passion. As a painter she became one of the founding members of Impressionism. She was the only woman among them. Her male colleagues have become world famous, names like Monet, Degas, Pissarro, Sisley and Renoir. Berthe Morisot, has remained relatively unknown.

De Film - The Film

    De documentaire 'MORISOT - Moed, Storm en Liefde' onderzoekt het intrigerende leven van Berthe Morisot en ontdekt dat zij een krachtige inspiratiebron is voor jonge vrouwen vandaag.

    In de film gaat regisseur Klaas Bense (Diary of a Times Square Thief) in Frankrijk op zoek naar de herkomst van een onbekend schilderij waarop mogelijk Berthe Morisot (1841-1895) afgebeeld staat. Aan de hand van zijn zoektocht schets hij een levendig en kleurrijk portret van het bewogen leven van de kunstenares.

    The documentary 'MORISOT - The Heart is a Rebel' investigates Berthe Morisot's intriguing life and discovers that she is a powerful source of inspiration for young women today.

    In the film, director Klaas Bense (Diary of a Times Square Thief) goes, in France, in search of the origin of an unknown painting possibly depicting Berthe Morisot (1841-1895). By means of his investigations, he sketches a lively and colorful portrait of the artist's eventful life.

Credits

Scenario en regie / Written & directed by : Klaas Bense

Montage / Editor : Sander Kuipers
Camera / Director of photography : Wouter Westendorp
Geluid / Sound : Julien Sena
Geluidsontwerp & mixage / Sound design & mixing : Peter Flamman
Muziek / Original Music : Mark Yaeger, Jonathan Ménard
Eindredactie NTR / Commission editor NTR : Oscar van der Kroon
Uitvoerend producent / Executive producer : Julia van Schieveen
Producent / Produced by : Frank van den Engel

Produktie - Production

MORISOT - Moed, Storm en Liefde is een productie van Zeppers Film in coproductie met NTR, en met steun van het Mediafonds, CoBO fonds en Filmfonds Production Incentive.

MORISOT - The Heart is a Rebel is a production of Zeppers Film in co-production with Dutch National Television NTR, and with the support of the Dutch Cultural Media Fund, CoBO Fund and Netherlands Film Production Incentive.